Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

  Διαθέτουμε ανυψωτικά μηχανήματα  
  17 και 27 μέτρα ύψος εργασίας  
  για οποιαδήποτε εργασία, όπως:
 • Σοβάτισμα οικοδομών - κτιρίων
 • Βαφές οικοδομών - κτιρίων 
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Κοπή - κλάδεμα δένδρων
 • Εγκαταστάσεις φωτοβολταικών σε στέγες και truckers
 • Yδραυλικές εγκαταστάσεις - λούκια
 • Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου 
 • Τοποθέτηση επιγραφών - γιγαντοαφισών 
 • Καθαρισμό και τοποθετήσεις υαλοπετασμάτων
 • Τοποθέτηση καμινάδων
 • Στολισμό κτιρίων - δένδρων 
 • Επιθεώρηση - συντήρηση υδατόπυργων